Информисање и едукација бирача

 

Једна од надлежности Републичке изборне комисије је да информише и едукује бираче о начину остваривања њиховог изборног права (члан 24. став 1. тачка 15) Закона о избору народних посланика).

 

Информисање и едукација бирача један је од основних елемента који гарантују унапређење стандарда изборног процеса. Транспарентност, правичност и интегритет изборног процеса директно зависе од информисаности и едукације бирача о начину остваривања изборног права. Свака фаза изборног процеса, од дана расписивања избора до утврђивања укупног извештаја о резултатима избора, захтева јасно разумевање процеса и процедура.

 

Током 2022. године, за потребе информисања и едукације бирача, Републичка изборна комисија имплементирала је кампању за различите циљне групе путем више канала комуникација.

Израђена је серија ТВ спотова који су емитовани на јавним медијским сервисима и комерцијалним пружаоцима медијских услуга чија је покривеност на целој територији Републике Србије, а којима су грађани информисани о битним роковима и процедурама, попут оне за проверу уписа у бирачки списак, поступку гласања на бирачком месту и сл. Ови материјали били су прилагођени и доступни јавности на веб презентацији Републичке изборне комисије и YouTube каналу.

Такође, израђени су и дистрибуирани инсертери за дневне новине којима су бирачи информисани о битним аспектима изборног процеса. Поред тога, бирачи су путем веб-презентације Републичке изборне комисије и путем друштвених мрежа информисани о својим правима, роковима и процедурама у изборном процесу, раду органа за спровођење избора и другим темама од значаја за јавност.

 

Републичка изборна комисија наставља да развија благовремену и свеобухватну едукацију бирача, укључујући и едукацију о правима бирача, спречавању групног гласања и важности тајног гласања, како би се побољшало њихово ефективно остваривање права гласа.

 

Републичка изборна комисија постављањем веб презентације посвећене бирачима поставља оквир за свој континуиран рад на унапређењу информисања и едукације бирача и обезбеђивању транспарентног, благовременог и сигурног начина комуникације са бирачима током и ван изборног процеса, у циљу повећања поверења бирача у Републичку изборну комисију и повећању учешћа бирача у изборном процесу.