Како и где могу да се пријавим за гласање по месту боравишта?

 

Ако желите да гласате у месту у којем ћете боравити на дан гласања (нпр. бирачи који због студирања бораве у месту које није место пребивалишта, бирачи који обављају сезонске послове ван места пребивалишта, бирачи који су корисници услуга домског смештаја одраслих и старијих и др.), неопходно је да најкасније 25. новембра 2023. године, општинској, односно градској управи у месту у ком ћете боравити поднесете захтев да се у бирачки списак упише податак да ћете на предстојећим изборима гласати према месту свог боравишта у земљи (изабрано место гласања).