Избори за председника Републике

 

Избори за председника Републике одржавају се сваких пет година, колико траје мандат председника Републике.

 

Поред редовних, могући су и ванредни председнички избори, који се спроводе када је председник Републике спречен да обавља ту дужност или када мандат престане пре истека времена на које је изабран.

 

Председнику Републике мандат престаје пре истека времена на које је изабран у случају подношења оставке или доношења одлуке Народне скупштине о његовом разрешењу.

 

Изборе за председника Републике расписује председник Народне скупштине.

 

Редовне председничке изборе председник Народне скупштине расписује 90 дана пре истека мандата актуелног председника Републике, тако да се избори окончају у наредних 60 дана.

 

Уколико се расписују ванредни председнички избори, председник Народне скупштине расписује их тако да се одрже најкасније три месеца од настанка спречености председника Републике да обавља дужност, односно престанка мандата пре истека времена на које је изабран. Од дана расписивања избора до дана гласања не може протећи мање од 30 ни више од 60 дана.

 

Право да бира председника Републике и да буде биран за председника Републике има пунолетни држављанин Републике Србије над којим није продужено родитељско право, односно који није потпуно лишен пословне способности.

 

Кандидате за председника Републике могу да предлажу политичке странке уписане у Регистар политичких странака, коалиције политичких странака и групе грађана.

 

Предлагање кандидата за председника Републике врши се подношењем предлога кандидата Републичкој изборној комисији, најкасније 20 дана пре дана гласања.

 

За председника Републике изабран је кандидат који је добио већину гласова бирача који су гласали. 

 

Мандат председнику Републике почиње полагањем заклетве пред Народном скупштином.

 

Више информација о изборима за председника Републике  можете видети овде.