Приступачност бирачких места

 

Републичка изборна комисија је посветила посебну пажњу побољшавању приступачности бирачких места и још већем укључивању особа са инвалидитетом у изборни процес.

Протоколом о сарадњи са Центрoм за самостални живот особа са инвалидитетом Србије и Републичке изборне комисије, потписаним 6. децембра 2019. године, договорена је свеобухватнa сарадњa са Центрoм, а велики значај је посвећен обезбеђивању лакше доступности изборним местима, што је један од предуслова за самостално и равноправно учествовање на изборима особама са инвалидитетом и другим лицима која се отежано крећу.

Упутством о начину одређивања бирачких места Републичка изборна комисија је прописала, да пре предлагања бирачких места на којима ће се гласати, општинске/градске управа прикупе податке о приступачности бирачких места односно, објеката у којима се бирачка места налазе. Податке које тимове за прикупљање података о приступачности бирачких места прикупе уносе се у извештај о приступачности бирачких места за сваку општину/град у Републици Србији, а који се доставља заједно са предлогом за одређивање бирачких места.

Циљ прикупљања података о приступачности бирачких места је побољшање услова под којима бирачи остварују своје изборно право на бирачким местима, са посебним освртом на унапређење положаја особа са инвалидитетом у изборном поступку. На основу извештаја о приступачности бирачких места у Републици Србији врши се детаљна анализа и предузимају се мере за унапређење доступности бирачких места особама са инвалидитетом.

Прикупљање података о приступачности бирачких места врши се у сваком изборном процесу, а анализа извештаја и предузимање мера за унапређење приступачности врши се између два изборна процеса.