Питања и одговори

 

 1. Да ли имам изборно право?
 • Изборно право има сваки пунолетан држављанин Републике Србије над којим није продужено родитељско право, односно који није потпуно лишен пословне способности.

 

 1. Да ли постоји неки услов за остваривање изборног права?
 • Да, упис у Јединствени бирачки списак је услов за остваривање изборног права.

 

 1. Шта је Јединствени бирачки списак?
 • Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право, За вођење јединственог бирачког списка надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

 

 1. Како могу да проверим да ли сам уписан/а у Јединствени бирачки списак?
 • Да ли сте уписани у Јединствени бирачки списак можете проверити одласком у општинску/градску управу према месту Вашег пребивалишта, упитом на веб-презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе или упитом на Порталу еУправа, ако сте регистровани корисник Портала еУправа и имате мобилну апликацију ConsentID или квалификовани електронски сертификат.

 

 1. Провером сам утврдио/ла да нисам уписан/а у Јединствени бирачки списак. Како да се упишем?
 • Уколико нисте уписани у Јединствени бирачки списак а желите да гласате на предстојећим изборима, потребно је да поднесете захтев за упис општинској/градској управи у којој имате пребивалиште или преко Портала еУправа, ако сте регистровани корисник Портала еУправа и имате мобилну апликацију ConsentID или квалификовани електронски сертификат, најкасније 1. децембра 2023. године.
 • У периоду од 2. до 13. децембра 2023. године захтев за упис подносите Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко ваше општинске/градске управе или непосредно, или путем Портала еУправа.

 

 1. У бирачком списку је уписано моје девојачко презиме? Шта треба да урадим како би у бирачком списку било уписано моје ново презиме?
 • Неопходно је да општинској, односно градској управи у којој сте пријављени, поднесете захтев за промену у бирачком списку. О захтеву за промену податка у бирачком списку одлучује се у року од 24 часа од пријема захтева.

 

 1. Променио/ла сам име и/или пребивалиште. Шта треба да урадим како би ти подаци били уписани у Јединствени бирачки списак?
 • Министарство унутрашњих послова дужно је да податке из службених евиденција о пребивалишту и боравишту грађана на којима се заснивају промене у бирачком списку достави електронским путем непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе, у року од три дана од дана настале промене. Да ли је промена пребивалишта извршена можете проверити у општинској/градској управу, упитом на веб-презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе  или путем Портала еУправа. Уколико промена није извршена, неопходно је да општинској/градској управи у којој имате пребивалиште или путем Портала еУправа поднесете захтев за упис ове промене у бирачки списак.

 

 1. Живим у иностранству. Да ли могу да на гласам на изборима за народне посланике у земљи у којој живим?
 • Да, можете. Ако желите да гласате у иностранству потребно је да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије (амбасаде или конзулата) поднесете захтев да се у бирачки списак упише податак да ћете на предстојећим изборима гласати у иностранству. Овај захтев се подноси најкасније 25. новембра 2023. године.
 • Захтев да се у бирачки списак упише податак да ћете на предстојећим изборима гласати у иностранству можете поднети само ако сте уписани у бирачки списак. Уколико нисте уписани у бирачки списак, захтев за упис подносите заједно са захтевом да се  бирачки списак упише податак да ћете на предстојећим изборима гласати у иностранству.
 • Након одређивања бирачких места за гласање у иностранству, надлежна општинска/градска управа доноси решење о уписивању податка да ћете на изборима гласати према месту боравишта у иностранству, као  и бирачко место на којем ћете гласати, а биће вам упућен и позив за гласање.
 • Ако нису испуњени услови да гласате у иностранству (није пријављен довољан број бирача за одређивање бирачког места или није добијена сагласност стране државе за гласање у просторијама које се не налазе у амбасади или конзулату Републике Србије), надлежна општинска/градска управа о томе доноси решење. У овом случају моћи ћете да гласате само у Републици Србији према месту вашег пребивалишта.
 • Информације о томе како се врши пријављивање и која су документа потребна, доступне су на веб-презентацијама Министарства спољних послова и дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у земљи у којој живите.

 

 1. На одслужењу војног рока сам, да ли могу да гласам?
 • Да, можете. У случају да се налазите на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије,  Министарство одбране ће вам доставити позив за гласање у којем ће бити наведено на ком бирачком месту гласате.

 

 1. Где може да гласа интерно расељено лице?
 • Интерно расељено лице гласа према месту боравишта у коме је пријављено као интерно расељено лице.

 

 1. Пуним 18 година пре 17. децембра 2023. године. Да ли ћу моћи да гласам?
 • Да, моћи ћете. Након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора, уписују се у Јединствени бирачки списак.

 

 1. На дан одржавања избора нећу бити у месту где живим. Да ли и како могу да гласам у месту у којем ћу боравити на дан избора?
 • Да, можете. Уколико желите да гласате у месту у којем ћете боравити на дан гласања (нпр. бирачи који због студирања бораве у месту које није њихово место пребивалишта, бирачи који обављају сезонске послове ван места пребивалишта, бирачи који су корисници услуга домског смештаја одраслих и старијих и др.), неопходно је да најкасније 25. новембра 2023. године, општинској/градској управи у месту у којем ћете боравити поднесете захтев да се у бирачки списак упише податак да ћете на предстојећим изборима гласати према месту свог боравишта у земљи (изабрано место гласања).

 

 1. Да ли могу истовремено да будем уписан у бирачки списак према месту пребивалишта и према изабраном месту гласања?
 • Не постоји могућност да будете истовремено уписани у бирачки списак према месту пребивалишта и према изабраном месту гласања, али се може десити да будете уписани под различитим редним бројем у изводу из бирачког списка за парламентарне изборе и у изводу из бирачког списка за локалне изборе.
 • Због коришћења спреја за обележавање кажипрста десне руке бирача као знака да је гласао, бирач који је гласао на парламентарним изборима према изабраном месту гласања неће моћи да гласа на локалним изборима према месту свог пребивалишта, односно не постоји могућност да исти бирач гласа на два бирачка  места.

 

 1. Како да знам на ком бирачком месту гласам?
 • Општинска/градска управа, најкасније до 11. децембра 2023. године, доставиће вам позив за гласање који садржи: дан и време гласања, број и адресу бирачког места и број под којим сте уписани у извод из бирачког списка.

 

 1. Да ли могу да гласам ако ми није достављен позив за гласање?

 

 1. Како доказујем свој идентитет на бирачком месту?
 • Свој идентитет на бирачком месту доказујете важећом личном картом, важећим пасошем или војном легитимацијом, уколико се налазите на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије.
 • Свој идентитет можете доказати и личном картом или пасошем којем је истекао рок важења, под условом да код себе имате потврду да сте Министарству унутрашњих послова поднели захтев за издавање нове личне карте или пасоша.

 

 1. Могу ли да користим возачку дозволу за доказивање свог идентитета?
 • Не можете из разлога што образац возачке дозволе не садржи ЈМБГ.

 

 1. Шта треба да урадим ако ме бирачки одбор није пронашао у бирачком списку?
 • Уколико вас бирачки одбор не пронађе у изводу из бирачког списка нити у списку накнадних промена у бирачком списку, потребно је да упитом на веб-презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе проверите на којем бирачком месту сте уписани у бирачки списак, а можете и да контактирате ово министарство на бројеве телефона који се за ове потребе објављују на веб-презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе на дан избора.

 

 1. Да ли могу да гласам са помагачем?
 • Да, можете. Уколико сте неписмени, слабовиди, особа са инвалидитетом или постоји неки други разлог због којег нисте у стању да сами попуните гласачки листић, имате право да гласате уз помоћ помагача који ће уместо вас да попуни гласачки листић онако како му ви одредите.

 

 1. Тешко сам болестан/болесна – стар/стара сам / особа сам са инвалидитетом, да ли могу да гласам ван бирачког места?
 • Да, можете, и то на подручју које обухвата ваше бирачко место. У овом случају, потребно је да о томе обавестите вашу локалну изборну комисију најраније 14. децембра а најкасније 17. децембра 2023. године до 11.00 часова, односно бирачки одбор са вашег бирачког места на дан гласања најкасније до 11.00 часова.

 

 1. Ја живим у старачком дому, да ли могу да гласам?
 • Да, можете. Да би могли да гласате, неопходно је да у периоду од 2. до 25. новембра 2023. године, општинској/градској управи на чијој територији се налази старачки дом, поднесете захтев да се у бирачки списак упише податак да ћете на предстојећим изборима гласати према месту свог боравишта.
 • Такође, уколико нисте у могућности да због болести или инвалидитета гласате на бирачком месту, потребно је да о томе обавестите локалну изборну комисију на чијој територији се налази старачки дом, најраније 14. децембра а најкасније 17. децембра 2023. године до 11.00 часова, односно бирачки одбор са вашег бирачког места на дан гласања најкасније до 11.00 часова.

 

 1. Како се исправно попуњава гласачки листић?
 • Гласачки листић попуњавате тако што заокружујете редни број испред назива једне изборне листе за коју желите да гласате.

 

 1. Шта ако погрешно попуним гласачки листић, могу ли да добијем нови?
 • Уколико приликом обележавања гласачког листића погрешите, не брините. Сваки гласачки листић који је попуњен тако да се са сигурношћу може закључити за кога је бирач гласао је важећи.

 

 1. Да ли смем јавно да гласам?
 • Не. Гласање је тајно, и неопходно је да у гласачку кутију убаците пресавијени гласачки листић.

 

 1. Да ли ја и мој супруг/супруга можемо да гласамо заједно иза истог паравана?
 • Не, гласање је лично и у тајности, изузев ако нисте бирач који гласа са помагачем. Нико нема права да вас спречава или приморава да гласате, да вас позива на одговорност због тога што сте гласали или што нисте гласали, и да од вас тражи да се изјасните за кога сте гласали или зашто исте гласали.

 

 1. Како се обезбеђује тајност гласања?
 • Тајност гласања обезбеђује се параванима за гласање који су постављени тако да други бирачи, чланови бирачког одбора и посматрачи не могу видети како попуњавате гласачки листић, о чему је бирачки одбор дужан да се стара током целог трајања гласања.

 

 1. Шта ако ми бирачки одбор не дозволи да гласам или ми је на бирачком месту повређено право на слободно и тајно гласање?
 • Ако вас је бирачки одбор неосновано спречио да гласате или вам је на бирачком месту повређено право на слободно и тајно гласање, можете поднети захтев за поништавање гласања на бирачком  месту.
 • Захтев за поништавање гласања на бирачком месту подносите локалној изборној комисији у  року од 72 часа од затварања бирачког места на којем сте уписани у извод из бирачког списка. Захтев се поднети лично или поштом. Локална изборна комисија дужна је да у року од 72 часа од пријема захтева донесе решење по захтеву и објави га на веб-презентацији Републичке изборне комисије, у Регистру приговора.
 • Уколико локална изборна комисија одбаци или одбије захтев за поништавање гласања на бирачком месту, или у прописаном року не донесе одлуку о захтеву за поништавање гласања на бирачком месту, имате право да поднесете приговор Републичкој изборној комисији.

 

 1. Где могу да пратим резултате гласања?
 • Резултате гласања можете да пратите на веб-презентацији Републичке изборне комисије на следећем линку https://www.rik.parlament.gov.rs/.

 

 1. Шта је поновљено гласање?
 • Поновљено гласање се обавља на бирачким местима на којима није било могуће утврдити резултате гласања или је гласање поништено.

 

 1. Када се одржава поновљено гласање?
 • Поновно гласање спроводи се у року од десет дана од дана када је донето решење о спровођењу поновног гласања.

 

 1. Ко има право да гласа на поновљеном гласању?
 • На поновљеном гласању гласају бирачи који су уписани у извод из бирачког списка са бирачког места на којем се понавља гласање.

 

 1. Да ли ћу бити обавештен о томе да се на мом бирачком месту понавља гласање?
 • Да, општинска/градска управа доставиће вам позив за поновљено гласање, у ком ће бити наведен дан и место гласања.