Да ли могу да гласам на изборима?

Можете да гласате:

  • ако сте држављанин/држављанка Републике Србије и нисте лишени пословне способности
  • уколико имате више од 18 година
  • ако над Вама није продужено родитељско право, односно нисте потпуно лишени пословне способности
  • уколико имате пребивалиште у општини или граду у којој се одржавају избори, а које је пријављено пре 3. јула 2023. године

Важно је и  да проверите да ли је податак о вашем пребивалишту уписан у бирачки списак. То можете учинити:

ВАЖНО: Уколико нисте уписани у бирачки списак или су у њему неправилно уписани Ваши подаци, захтев за упис/промену података у бирачком списку можете поднети општинској/градској управи у месту пребивалишта или путем Портала еУправа, ако сте регистровани корисник Портала еУправа и имате мобилну апликацију ConsentID или квалификовани електронски сертификат.

На овај начин захтев за упис/промену података у бирачком списку можете да поднесете до закључивања бирачког списка, односно 17. маја 2024. године.

У периоду од 18. до 29. маја 2024. године захтев за упис/промену података у бирачком списку подносите непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или путем Портала еУправа, ако сте регистровани корисник Портала еУправа и имате мобилну апликацију ConsentID или квалификовани електронски сертификат.