Локалне изборне комисије

Изборна комисија

Адреса

Контакт телефон

Адреса електронске поште

Ада

Ада,

Трг ослобођења бр. 1

069/5066905

063/7783011

063/7767609

izborna.komisija@ada.org.rs

Александровац

Александровац,

Јаше Петровића бр. 26

037/3150102

оik@aleksandrovac.rs

Алексинац

Алексинац,

Књаза Милоша бр. 169

018/809005

060/2182264

 oik@aleksinac.org

Алибунар

Алибунар,

Трг слободе бр. 4

060/8450019

060/8450041

oikalibunar@alibunar.org.rs

Апатин

Апатин,

Српских владара бр. 29

064/7094693

065/2526011

sekretar@apatin.rs

Аранђеловац

Аранђеловац,

Венац слободе бр. 10

064/8669295

izbori@arandjelovac.rs

Ариље

Ариље,

Светог Ахилија бр. 53

031/3150110

izbornakomisija@arilje.org.rs

Бабушница

Бабушница,

Ратка Павловића бр. 1

064/8879849

oikbabusnica@babusnica.rs

Бајина Башта

Бајина Башта,

Душана Вишића бр. 28

063/8359018

069/2259218

069/8259242

izbornakomisija@bajinabasta.rs

Баточина

Баточина,

Краља Петра I бр. 32

064/2135921

034/6842118

oik@sobatocina.org.rs

Бач

Бач,

Трг др Зорана Ђинђића бр. 2

064/8511949

065/4094054

oik@bac.rs

Бачка Паланка

Бачка Паланка,

Краља Петра I бр. 16

021/2101180

oik@backapalanka.org.rs

Бачка Топола

Бачка Топола,

Маршала Тита бр. 38

062/783821

063/8857262

063/8569762

060/7164550

oikbt@btopola.org.rs

Бачки Петровац

Бачки Петровац,

Коларова бр. 6

062/8852505

063/7299697

064/8653688

062/209989

skupstina@backipetrovac.rs

Бела Паланка

Бела Паланка,

Карађорђева бр. 28

018/855023

018/855111

izborna.komisija@belapalanak.ls.gov.rs

Бела Црква

Бела Црква,

Милетићева бр. 2

013/851244

013/853326

izbornakomisija@opstinabc.rs

Београд

Београд,

Краљице Марије бр. 1

011/7157038

gradskaizbornakomisija@beograd.gov.rs

Београд-Барајево

Барајево,

Светосавска бр. 2

011/8302118

011/8302115

011/7872161

oik@barajevo.bg.ls.gov.rs

Београд-Вождовац

Београд,

Устаничка бр. 53

011/2445483

izbornakomisija@vozdovac.rs

Београд-Врачар

Београд,

Његошева бр. 77

011/3081581

011/3081558

i.komisija@vracar.rs

Београд-Гроцка

Гроцка,

Булевар ослобођења бр. 39

066/8063286

066/8063283

izborna.komisija@grocka.org.rs

Београд-Звездара

Београд,

Булевар краља Александра бр. 77

011/3405690

oik@zvezdara.org.rs

Београд-Земун

Земун,

Магистратски трг бр. 1

011/3778405

064/2297906

011/3778531

izborna.komisija@zemun.rs

Београд-Лазаревац

Лазаревац,

Карађорђева бр. 42

011/6960224

izbornakomisija@lazarevac.rs

Београд-Младеновац

Младеновац,

Јанка Катића бр. 6

011/8241631

011/8241622

oik@mladenovac.rs

Београд-Нови Београд

Нови Београд,

Булевар Михаила Пупина бр. 167

011/3106856

izbornakomisija@novibeograd.rs

Београд-Обреновац

Обреновац,

Вука Караџића бр. 74

064/1937068

063/720-29-66

064/8322-080

063/7784372

ik@obrenovac.bg.ls.gov.rs

Београд-Палилула

Београд,

Таковска бр. 12

064/8266579

064/8266580

011/3236221

011/3236222

011/3236223


izborna.komisija@palilula.org.rs

Београд-Раковица

Београд,

Мишка Крањца бр. 12

011/3051765

izbornakomisija@rakovica.rs

Београд-Савски венац

Београд,

Кнеза Милоша бр. 69

011/2061769

011/2061800

izbornakomisija@savskivenac.rs

Београд-Сопот

Сопот,

Космајски трг бр. 5

011/8251155

011/8251211

informisanje@sopot.org.rs

Београд-Стари град

Београд,

Македонска бр. 42

011/3227016

011/3225791

izbornakomisija@starigrad.org.rs   

Београд-Сурчин

Сурчин,

Војвођанска бр. 79

064/8637712

066/8637836

064/8637712

oiksurcin@gmail.com

Београд-Чукарица

Београд,

Шумадијски трг бр. 2

011/3052239

011/3052127

011/3052277

oik@cukarica.rs

Беочин

Беочин,

Светосавска бр. 25

021/870260

oik@beocin.ls.gov.rs

Бечеј

Бечеј,

Трг ослобођења бр. 2

064/8959015

021/6811820

iko@becej.rs

Блаце

Блаце,

Карађорђева бр. 4

064/3590601

063/7450678

064/8099206

064/5095752

izbornakomisija.blace@gmail.com

Богатић

Богатић,

Улица Мике Витомировића бр. 1

015/77860126 лок. 103 и 101

oik@bogatic.ls.gov.rs

Бојник

Бојник,

Трг слободе бр. 2-4

016/3150208

oik@bojnik.ls.gov.rs

Бољевац

Бољевац,

Краља Александра бр. 24

060/4026120

061/2912577

063/8558430

030/463412

030/463369

izbornakomisija@opstinaboljevac.rs

Бор

Бор,

Моше Пијаде бр. 3

030/423179

030/423255 лок. 153

gik@bor.rs

Босилеград

Босилеград,

Георги Димитров бр. 84

064/6739390

064/6469432

oik.bosilegrad@gmail.com

Брус

Брус,

Краља Петра Првог бр. 120

037/3150101

037/3150176

izbornakomisija@brus.ls.gov.rs

Бујановац

Бујановац,

Tрг К. Петровића бр. 115

017/854367

oikbujanovac@gmail.com

Ваљево

Ваљево,

Карађорђева бр. 64

014/294790

014/294702

014/294895

gik@valjevo.org.rs

Варварин

Варварин,

Марина Мариновића бр. 38

037/787171 лок. 137, 120 и 124 

oik@varvarin.ls.gov.rs

Велика Плана

Велика Плана,

Милоша Великог бр. 30

062/8080846

062/8080828

062/8080873

064/8603272

izborna.komisija@velikaplana.rs

Велико Градиште

Велико Градиште,

Житни трг бр. 1

012/660124

oik@velikogradiste.rs

Владимирци

Владимирци,

Светог Саве бр. 34

015/513270

oik@vladimirci.org.rs

Владичин Хан

Владичин Хан,

Светосавска бр. 1

017/390510

izborna.komisija@vladicinhan.org.rs

Власотинце

Власотинце,

Трг ослобођења бр. 12

018/875122

oik@vlasotince.rs

Врање

Врање,

Краља Милана бр. 1

017/412196

izbornavr@vranje.org.rs

Врањска Бања

Врањска Бања,

Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 121/1

017/7455015

komisija.go.vrb@gmail.com

Врбас

Врбас,

Маршала Тита бр. 89

021/7954000

izbornakomisija@vrbas.rs

Врњачка Бања

Врњачка Бања,

Крушевачка бр. 17а

036/601218

036/601268

izborna.komisija@vrnjackabanja.gov.rs

Вршац

Вршац,

Трг победе бр. 1

060/8070213

060/8070212

060/8070136

060/8070154

izbornakomisija@vrsac.org.rs

Гаџин Хан

Гаџин Хан,

Милоша Обилића бр. 42

064/2599575

063/682705

izborna.komisija@gadzinhan.rs

Голубац

Голубац,

Цара Лазара бр. 15

012/678260

012/678178

oikgolubac@golubac.org.rs

Горњи Милановац

Горњи Милановац,

Таковска бр. 2

032/5150073

izborna.komisija@gornjimilanovac.ls.gov.rs

Деспотовац

Деспотовац,

Милосава Здравковића Ресавца бр. 4

064/8774700

izborna.komisija@despotovac.rs

Димитровград

Димитровград,

Балканска бр. 2

 

010/361582

oik@dimitrovgrad.rs

Дољевац

Дољевац,

Николе Тесле бр. 121

018/4810054 лок. 13 и 39

izbornakomisija@opstinadoljevac.rs

Жабаљ

Жабаљ,

Николе Тесле бр. 45

064/8679168

021/2101166

oik@zabalj.ls.gov.rs

Жабари

Жабари,

Кнеза Милоша бр. 103

012/250130

063/7256988

064/8133204

064/8133226

ik@zabari.org.rs

Жагубица

Жагубица,

Трг ослобођења бр. 1

012/7643153 лок. 103 и 110

060/2726153

062/8098312

062/522603

izbornakomisija@opstinazagubica.rs

Житиште

Житиште,

Цара Душана бр. 15

023/3821-306

izborna.komisija@zitiste.rs

Житорађа

Житорађа,

Топлички хероји бр. 53

027/8362550

063/371109

064/1221289

izbori@zitoradja.org

Зајечар

Зајечар,

Трг ослобођења бр. 1

019/444600

gik@zajecar.info

Зрењанин

Зрењанин,

Трг слободе бр. 10

023/3150105

023/3150120

gradskaizbornakomisija@grad.zrenjanin.rs

Ивањица

Ивањица,

Венијамина Маринковића бр. 1

062/236366

065/8684488

064/8899454

065/8911555

oik.ivanjica@ivanjica.ls.gov.rs

Инђија

Инђија,

Цара Душана бр. 1

022/2156373

izborna.komisija@indjija.rs

Ириг

Ириг,

Војводе Путника бр. 1

022/400600

022/400627

063/548022

oik@irig.rs

Јагодина

Јагодина,

Краља Петра I бр. 6

035/8150513

064/8197280

069/611585

gik@jagodina.org.rs

Кањижа

Кањижа,

Трг главни бр. 1

024/4875166

izbornakomisija@kanjiza.rs

Кикинда

Кикинда,

Трг српских добровољаца бр. 12

0230/410165

0230/410111

0230/410141

gikkikinda@kikinda.org.rs

Кладово

Кладово,

Краља Александра бр. 35

019/801450

019/801451

060/3385671

izborna.komisija@kladovo.org.rs

Кнић

Кнић,

Војводе Стевана Книћанина бр. 116

060/1557735

064/837516

izbornakomisija@knic.rs

Књажевац

Књажевац,

Милоша Обилића бр. 1

019/733119

019/731623

izbornakomisija@knjazevac.rs

Ковачица

Ковачица,

Маршала Тита бр. 50

013/661122

izbornakomisija@kovacica.ls.gov.rs

Ковин

Ковин,

ЈНА бр. 5

060/3488838

065/2076615

064/8641621

064/8641618

izborna.komisija@kovin.org.rs

Косјерић

Косјерић,

Олге Грбић бр. 10

031/781460

iok.kosjeric@gmail.com

Коцељева

Коцељева,

Немањина бр. 74

015/556322

015/556189

oukoceljeva@gmail.com

Крагујевац

Крагујевац,

Трг Слободе бр. 3

034/331961

gik@kg.org.rs

Краљево

Краљево,

Трг Јована Сарића бр. 1

036/306113

060/5682426

064/8291533

064/8912198

izbornakomisija@kraljevo.rs

Крупањ

Крупањ,

Маршала Тита бр. 2

015/581101

krupanjso@ptt.rs

Крушевац

Крушевац,

Газиместанска бр. 1

037/414746

037/414745

gik@krusevac.rs

Кула

Кула,

Лењинова бр. 11

025/751103

064/2167104

063/8515291

izbornakomisija@kula.rs

Куршумлија

Куршумлија,

Пролетерских бригада бб

064/8675283

064/8159878

064/8159895

oik@kursumlija.ls.gov.rs

Кучево

Кучево,

Светог Саве бр. 76

012/852141

012/852142

063/7523909

063/284381

060/5202055

izbornakomisijakucevo@gmail.com

Лајковац

Лајковац,

Омладински трг бр. 1

063/275553

063/268907

063/1060828

izborna.komisija@lajkovac.ls.gov.rs

Лапово

Лапово,

Његошева бр. 18

066/8095231

063/1090434

izborna.komisija@lapovo.ls.gov.rs

Лебане

Лебане,

Цара Душана бр. 116

016/843027

oik@lebane.ls.org.rs

Лесковац

Лесковац,

Пана Ђукића бр. 9-11

016/200858

gik@gradleskovac.org

Лозница

Лозница,

Карађорђева бр. 2

015/879264

015/879242

gik@loznica.rs

Лучани

Лучани,

Југословенске армије бр. 5

032/5150611

032/5150617

032/5150613

oik@lucani.rs

Љиг

Љиг,

Карађорђева бр. 7

014/3445044

izborna.komisija@ljig.rs

Љубовија

Љубовија,

Војводе Мишића бр. 45

015/561411

izbornakomisija@ljubovija.rs

Мајданпек

Мајданпек,

Светог Саве бб

030/581217

030/582316

izborna.komisija@majdanpek.rs

Мали Зворник

Мали Зворник,

Краља Петра Првог бр. 38

015/7195188 лок. 121 и 131  015/471300

oik@malizvornik.ls.gov.rs

Мали Иђош

Мали Иђош,

Главна бр. 32

024/4730010

izbornakomisija@maliidjos.rs

Мало Црниће

Мало Црниће,

Бајлонијева бр. 119

012/280016

izbornakomisija@opstinamalocrnice.rs

Медвеђа

Медвеђа,

Краља Милана бр. 48

016/891094

064/8654184

064/8639163

izborna.komisija@medvedja.ls.gov.rs

Мерошина

Мерошина,

Цара Лазара бр. 17

064/3590127

062/488463

063/8982429

062/8830700

izborna.komisija@merosina.org.rs

Мионица

Мионица,

Војводе Мишића бр. 30

062/217493

014/3422270

014/3422271

izborna.komisija@mionica.rs

Неготин

Неготин,

Трг Стевана Мокрањца бр. 1

019/544000

informatikang@yahoo.com

Ниш

Ниш,

Николе Пашића бр. 24

018/505511

018/515504

gik.nis@gu.ni.rs

Ниш-Црвени Крст

Ниш,

Бул. 12. фебруар бр. 89

018/583700

018/583600

oik@gocrvenikrst.rs

Ниш-Медијана

Ниш,

Париске комуне бб

018/532992

oik.medijana@yahoo.com

Ниш-Нишка Бања

Ниш,

Школске чесме 2г

065/4038300

069/3068636

062/8014286

oikniskabanja@gmail.com

Ниш-Палилула

Ниш,

Бранка Радичевића бр. 1

018/290600

069/5313999

izbornakomisija@palilula.eu

Ниш-Пантелеј

Ниш,

Гутенбергова бр. 4а

018/201280

018/201321

065/8054297

oikpantelej@gmail.com

Нова Варош

Нова Варош,

Карађорђева бр. 32

062/8068736

063/1172176

izborna.komisija@novavaros.rs

Нова Црња

Нова Црња,

ЈНА бр. 110

023/815030

izbornakomisija@novacrnja.rs

Нови Бечеј

Нови Бечеј,

Жарка Зрењанина бр. 8

023/771135

023/772320

023/772321

023/777322

023/772323

oik@novibecej.rs

Нови Кнежевац

Нови Кнежевац,

Краља Петра I Карађорђевића бр. 1

062/792266

023/082055

023/082043

023/083980

nacelnik@noviknezevac.rs

Нови Пазар

Нови Пазар,

Стефана Немање бр. 2

062/232422

064/8907338

izborna.komisija@novipazar.org.rs

Нови Сад

Нови Сад,

Жарка Зрењанина бр. 2

021/526970

064/8448633

gik@novisad.rs

Опово

Опово,

Бориса Кидрича бр. 10

013/681030

izborna.komisija@opovo.org.rs   

Осечина

Осечина,

Карађорђева бр. 78

014/451311

soosecina@mts.rs

Оџаци

Оџаци,

Кнез Михајлова бр. 24

025/466088

069/1711984

064/8037619

065/2067507

izbornakomisija@odzaci.rs

Панчево

Панчево,

Трг Краља Петра I бр. 2-4

013/308848

izborna.komisija@pancevo.rs

Параћин

Параћин,

Томе Живановића бр. 10

063/8515047

064/2120835

063/7397139

065/9632667

izborna_komisija@paracin.rs

Петровац на Млави

Петровац на Млави,

Српских владара бр. 165

064/8679828

064/8679842

oik@petrovacnamlavi.rs

Пећинци

Пећинци,

Слободана Бајића бр. 5

064/8983690

izborna.komisija@pecinci.org

Пирот

Пирот,

Српских владара бр. 82

010/305567

010/305527

010/305525

gik@pirot.rs

Пландиште

Пландиште,

Војводе Путника бр. 38

013/861033

066/8670082

066/8670080

066/8670035

066/8670081

oik@plandiste-opstina.rs

Пожаревац

Пожаревац,

Дринска бр. 2

012/539670

012/539699

gik@pozarevac.rs

Пожаревац-Костолац

Костолац,

Боже Димитријевића бр. 13

012/241830

izborna.komisija@kostolac.rs

Пожега

Пожега,

Трг слободе бр. 9

031/811732

069/720206

065/2713718

069/720475

izborna.komisija@pozega.ls.gov.rs

Прешево

Прешево,

Маршала Тита бр. 36

062/1819557

kkz-oik@presevo.rs

Прибој

Прибој,

Трг Фапа

033/2452341

izborna.komisija@priboj.rs

Пријепоље

Пријепоље,

Трг братства јединства бр. 1

033/714148

033/714956

izborna.komisija@prijepolje.ls.gov.rs

Прокупље

Прокупље,

Никодија Стојановића Татка бр. 2

064/8587830

065/5580446

069/2232012

060/2423040

063/433194

061/1363212

gik@prokuplje.org.rs

Ражањ

Ражањ,

Трг Светог Саве бр. 33

037/3841174 лок. 26

064/8539750

064/8867715

064/8658944

oik@razanj.org

Рача

Рача,

Карођерђева бр. 48

064/0158714

061/6206116

060/933953

oik@raca.rs

Рашка

Рашка,

Предрага Вилимоновића бр. 1

036/737315

izborna.komisija@raska.gov.rs

Рековац

Рековац,

Светозара Марковића бр. 2

035/8411070

035/8411004

izborna.komisija@rekovac.rs

Рума

Рума,

Главна бр. 155

022/478314

izbornakomisijaopstineruma@gmail.com

Свилајнац

Свилајнац,

Светог Саве бр. 102

035/312010 лок. 151

izborna.komisija@svilajnac.rs

Сврљиг

Сврљиг,

Радетова бр. 31

018/821018

066/8844428

069/4269699

oik@svrljig.rs

Сента

Сента,

Главни трг бр. 1

064/8725319

oiksenta@zenta-senta.co.rs

Сечањ

Сечањ,

Вожда Карађорђа бр. 57

023/3150711

izborna.komisija@secanj.ls.gov.rs

Сјеница

Сјеница,

Змаја од Босне бр. 1

020/744288

izborna.komisija@sjenica.rs

Смедерево

Смедерево,

Омладинска бр. 1

026/672724

лок. 1837

izborna.komisijasd@smederevo.ls.gov.rs

Смедеревска Паланка

Смедеревска Паланка,

Вука Караџића бр. 25

026/310437

nacelnikou@smederevskapalanka.rs  

Сокобања

Сокобања,

Светог Саве бр. 23

064/8560741

064/8560779

skupstina@opstinasokobanja.com

Сомбор

Сомбор,

Трг Цара Уроша бр. 1

025/468105

iksombor@sombor.rs

Србобран

Србобран,

Трг Слободе бр. 2

064/8894449

060/6696045

062/8154847

izborna.komisija@srbobran48.rs

Сремска Митровица

Сремска Митровица,

Светог Димитрија бр. 13

022/2152140

022/610156

060/5223232

izbornakomisijasm@sremskamitrovica.org.rs

Сремски Карловци

Сремски Карловци,

Трг Бранка Радичевића бр. 1

064/2466262

064/8249017

oik@sremskikarlovci.rs

Стара Пазова

Стара Пазова,

Светосавска бр. 11

064/8021395

064/8021366

oikstarapazova@gmail.com

Суботица

Суботица,

Трг слободе бр. 1

024/626959

izborna.komisija@subotica.rs

Сурдулица

Сурдулица,

Краља Петра I бр. 38

017/493293

064/8252630

060/0813522

064/8981929

064/8981910

izborna.komisija@surdulica.ls.gov.rs

Темерин

Темерин,

Новосадска бр. 326

021/843888 лок. 125 и 117

oik.temerin@temerin.rs

Тител

Тител,

Главна бр. 1

021/2960186

064/3006033

oik.titel@opstinatitel.rs

Топола

Топола,

Булевар Краља Александра I бр. 9

064/8614131

060/3464366

064/8539155

064/3882358

oik@topola.com

Трговиште

Трговиште,

Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 4

017/452-203

izbornakomisija@trgoviste.rs

Трстеник

Трстеник,

Кнегиње Милице бр. 5

063/1450430

064/3322997

069/614638

064/8613492

oik@trstenik.rs

Тутин

Тутин,

Богољуба Чукића 7

020/811830

izbornakomisija@tutin.rs

Ћићевац

Ћићевац,

Карађорђева бр. 106

064/3458858

064/1978985

037/811421

065/8454653

064/9255040

oik@cicevac.ls.gov.rs

Ћуприја

Ћуприја,

Ул. 13. октобра бр. 7

062/352770

060/8022496

069/602079

065/2063863

063/699317

izborna.komisija@cuprija.rs

Уб

Уб,

Војводе Мишића бр. 20Б

014/411622 лок. 104

014/411113

014/411202

014/411260

izbornakomisija@opstinaub.org.rs

Ужице

Ужице,

Димитрија Туцовића бр. 52

031/590150

064/8912458

izborna.komisija@uzice.rs

Ужице-Севојно

Севојно,

Миливоја Марића бр. 40

064/6453025

031/3150101

izbornakomisija.sevojno@uzice.rs

Црна Трава

Црна Трава,

Трг Милентија Поповића бр. 57

016/811115

016/811118

065/8811303

062/303475

064/2540365

Izborna.komisija@opstinacrnatrava.org.rs

Чајетина

Чајетина,

Александра Карађорђевића бр. 34

064/1681044

069/4551099

069/8550012

sekretar.cajetina@gmail.com

Чачак

Чачак,

Жупана Страцимира бр. 2

032/309055

izbornakomisija@cacak.org.rs

Чока

Чока,

Потиска бр. 20

064/8619933

064/8619612

oik@coka.rs

Шабац

Шабац,

Господар Јевремова бр. 6

063/355027

gik@sabac.org

Шид

Шид,

Карађорђева бр. 2

022/712544

izborna.komisija@sid.rs