Слободно и тајно гласање

Избори су слободни и непосредни, а гласање је тајно и лично.

 

Како би се обезбедила тајност гласања на бирачком месту може бити присутно само онолико бирача колико има паравана за гласање.

Бирачки одбор је дужан да између паравана остави одговарајући размак и да их постави на одговарајућој удаљености од чланова бирачког одбора и посматрача тако да други бирачи, чланови бирачког одбора и посматрачи не могу видети како бирач попуњава гласачки листић

 

ВАЖНО: Гласате лично иза паравана који обезбеђује тајност гласања.

Бирачки одбор је дужан да посебно води рачуна о томе да нико не прилази паравану док попуњавате гласачки листић.

Није дозвољено да Вам на бирачком месту чланови бирачког одбора, други бирачи, посматрачи или било која друга лица сугеришу за кога да гласате.

Забрањено је неовлашћено снимање и фотографисање дешавања на бирачком месту, фотографисање листића, те било каква употреба мобилног телефона и других средстава за везу.

 

Није дозвољено да гласате заједно иза истог паравана са члановима породице, пријатељима или било којом другом особом.

Једини изузетак је за бираче који услед неписмености, слабовидости, инвалидитета или неког другог разлога нису у стању да сами попуне гласачки листић. Ови бирачи имају право да на бирачко место поведе помагача који ће уместо њих попунити гласачки листић онако како му тај бирач одреди.

 

Ако вас је бирачки одбор неосновано спречио да гласате или вам је на бирачком месту повређено право на слободно и тајно гласање,  можете поднети приговор изборној комисији.