Избори за чланове националних савета националних мањина

 

Избори за чланове свих националних савета националних мањина одржавају се сваке четири године, колико траје мандат једног сазива националног савета.

 

Редовни избори расписују се најраније 120 а најкасније 90 дана пре истека мандата националног савета који је последњи конституисан, тако да буду одржани најкасније 15 дана пре истека мандата националног савета који је последњи конституисан.

 

Поред редовних, могући су и ванредни избори који се спроводе у одређеним случајевима прописаним законом. Ванредни избори се расписују у року од 60 дана од распуштања националног савета тако да се одрже у наредних 45 дана од доношења одлуке о расписивању избора.

 

Изборе за чланове националних савета расписује министар надлежан за послове људских и мањинских права.

 

Постоје два начина избора чланова националних савета:

  • путем непосредних избора који се одржавају када је 24 часа пре расписивања избора у посебан бирачки списак националне мањине уписано више од 40% припадника националне мањине према последњем попису становништва
  • путем електорске скупштине који се одржавају у два случаја: ако нису испуњени услови за непосредне изборе, као и у случају расписивања ванредних избора.

 

Више информација о изборима за чланове савета националних мањина  можете видети овде.