Да ли могу да гласам ван бирачког места?

 

КАКО И ГДЕ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВИМ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА?

 

У случају да нисте у могућности да гласате на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета можете да гласате ван бирачког места, а на подручју које обухвата Ваше бирачко место.

 

Да бисте могли да гласате ван бирачког места потребно је да о томе обавестите локалну изборну комисију најкасније 2. јуна до 11.00 часова, односно бирачки одбор на дан гласања најкасније до 11.00 часова.

 

Контакте изборних комисија можете пронаћи овде.

 

КАКО ГЛАСАТЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА?

 

Гласање ван бирачког места подразумева да ће на Вашу адресу доћи три члана бирачког одбора, који ће:

  • утврдити Ваш идентитет;
  • уз помоћ УВ лампе проверити да ли сте већ гласали;
  • Вам предати потврду о изборном праву за гласање ван бирачког места коју треба да потпишете и предате члановима бирачког одбора;
  • обележити Ваш прст спрејом и предати Вам: гласачки листић, збирну изборну листу и посебан коверат у који ћете, пошто гласате, ставити попуњен гласачки листић; 
  • Вас упознати са начином гласања

 

Након што чланови бирачког одбора напусте просторију у којој ћете гласати, Ви ћете:

  • гласати, сами или уз помоћ помагача којег сте сами одабрали;
  • пресавити гласачки листић и убацити га у посебан коверат, који ћете затворити.

 

Пошто гласате, чланови бирачког одбора ће се вратити у просторију у којој сте гласали и:

  • запечатиће посебан коверат у којем се налази гласачки листић; посебан коверат у којем се налази гласачки листић и потписану потврду о изборном праву за гласање ван бирачког места ставиће у службени коверат.