Кога бирамо?

 

На локалним изборима бирају се кандидати за одборнике скупштине града или општине у којој су избори расписани.

 

Изборне листе кандидата за одборнике, по градовима, можете видети овде.

 

Бирамо представнике који ће у наше име одлучивати у скупштини града или општине.

Право да бирају одборнике и буду бирани за одборнике имају сви држављани и држављанке Републике Србије, старији од 18 година, над којим/ом није продужено родитељско право, односно који/а нису потпуно лишени/е пословне способности, и који имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој се одржавају избори пре 3. јула 2023. године.

 

Изборну листу кандидата може поднети политичка странка, коалиција политичких странака и група грађана.


Изборну листу не може поднети коалиција коју чини политичка странка и група грађана.